ostrobok


ostrobok
ostrobok {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mż IIa {{/stl_8}}{{stl_7}}'drapieżna ryba morska z charakterystycznym pasem ostrych łusek wzdłuż boków i dwoma kolcami przed płetwą odbytową; poławiana dla celów spożywczych; występuje w wielu gatunkach' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • ostrobok — m III, DB. a, N. ostrobokkiem; lm M. i «Caranx trachurus, ryba z rodziny o tej samej nazwie, z rzędu okoniokształtnych, charakteryzująca się pasem ostrych łusek wzdłuż boku; żyje głównie w Atlantyku i Morzu Śródziemnym, ma duże znaczenie… …   Słownik języka polskiego

  • ostro- — «pierwszy człon wyrazów złożonych» a) «określający to, co nazywa druga część złożenia jako ostre, np. ostrokrzew, ostrołuk» b) «będący częścią przymiotnika lub rzeczownika o charakterze dzierżawczym określającą ostrość tego, co nazywa drugi człon …   Słownik języka polskiego